BIP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu
roboty budowlane
17.07.2018
Remont strzelnicy pistoletowej Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu przy ul. Obornickiej 108
06.07.2018
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKA ZLOKALIZOWANEGO W OBRĘBIE ULIC SZTABOWA, GAJOWICKA I B. PRETFICZA WE WROCŁAWIU – ZADANIE 21265
05.07.2018
ZAPROJEKTOWANIE I RZECZOWA REALIZACJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU KOMPLKESU WOJKOWEGO 2223 W BRZEGU W ZAKRESIE ODTWORZENIA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW I DRÓG, WYKONANIEM NASADZEŃ I REKULTYWACJI TERENÓW ZIELONYCH ORAZ ODBUDOWĄ MISY FONTANNOWEJ
05.07.2018
Podłączenie kompleksu wojskowego w Dusznikach Zdroju do gminnej sieci kanalizacyjnej
05.07.2018
Budowa wybiegów dla psów służbowych w JW 4229 - Skład Krapkowice
04.07.2018
Budowa wybiegów dla psów służbowych w JW 4229 - Skład Jastrzębie
18.06.2018
NAZWA ZADANIA: BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ Z AGREGATORNIĄ DLA ZASILANIA STREFY MAGAZYNOWEJ SKŁĄDU DUNINÓW WRAZ Z WYKONANIEM SIECI ZASIALAJĄCEJ ŚREDNIEGO NAPIĘCIA 20Kv ORAZ BUDOWA LINII NN ZASILAJĄCYCH BUDYNKI MAGAZYNOWE
14.06.2018
ZAPROJEKTOWANIE I RZECZOWA RELAIZACJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU KOMPLKESU WOJKOWEGO 2223 W BRZEGU W ZAKRESIE ODTWORZENIA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW I DRÓG, WYKONANIEM NASADZEŃ I REKULTYWACJI TERENÓW ZIELONYCH ORAZ ODBUDOWĄ MISY FONTANNOWEJ


znaleziono: 22 wiadomości na 3 stronach
<<< -   1  2  3   - >>>

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych