BIP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu
roboty budowlane
16.01.2018
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM ROBÓT BUDOWLNYCH POLEGAJĄYCH NA DOBUDOWIE DŹWIGU TOWAROWO-OSOBOWEGO DO BUDYNKU NR 10 W KŁODZKU W KONWENCJI „ZAPROJEKTUJ I ZBUDUJ”
13.09.2017
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 2 W CELU ICH DOSTOSOWANIA DO PRZETWARZANIA INFORMACJI NIEJAWNYCH NA POTRZEBY ZESPOŁU ZARZĄDZANIA WSPARCIEM TELEINFORMATYCZNYM Postępowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych