BIP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu
roboty budowlane
30.05.2019
Przebudowa i remont infrastruktury wodociągowej w kompleksie wojskowym w Dusznikach-Zdroju
30.05.2019
Budowa myjni i malarni sprzętu remontowego w Składzie Jastrzębie
21.05.2019
BUDOWA BUDYNKU SZKOLENIOWEGO DLA POTRZEB SYMULATORA TAKTYCZNEGO WSPÓŁCZESNEGO POLA WALKI DLA PODODZIAŁÓW WOJSK PANCERNYCH I ZMECHANIZOWANYCH W ŚWIĘTOSZOWIE Postępowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE”
17.05.2019
REMONT OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO PRZY UL. HALLERA WE WROCŁAWIU – ZADANIE 21851
15.05.2019
REMONT BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 132 W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ 4229 - SKŁAD DUNINÓW
13.05.2019
Remont budynku magazynowego nr 134 w Jednostce Wojskowej 4229 - Skład Duninów
24.04.2019
Przebudowa i remont infrastruktury wodociągowej w kompleksie wojskowym w Dusznikach-Zdroju
19.04.2019
Rozbiórka obiektów budowlanych zlokalizowanych w kompleksach wojskowych na terenie JW 2399 w Świętoszowie


znaleziono: 27 wiadomości na 4 stronach
<<< -   1  2  3  4   - >>>

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych