BIP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu
roboty budowlane
08.05.2018
Podłaczenie kompleksu wojskowego w Dusznikach Zdroju do gminnej sieci kanalizacyjnej
08.05.2018
BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ Z AGREGATORNIĄ DLA ZASILANIA STREFY MAGAZYNOWEJ SKŁĄDU DUNINÓW WRAZ Z WYKONANIEM SIECI ZASIALAJĄCEJ ŚREDNIEGO NAPIĘCIA 20Kv ORAZ BUDOWA LINII NN ZASILAJĄCYCH BUDYNKI MAGAZYNOWE
13.04.2018
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKA ZLOKALIZOWANEGO W OBRĘBIE ULIC SZTABOWA, GAJOWICKA I B. PRETFICZA WE WROCŁAWIU – ZADANIE 21265
13.04.2018
ZGOSPODAROWANIE TERENU W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 2837 WE WROCŁAWIU PRZY UL. GRANICZNEJ 13 – ZADANIE 21361
30.03.2018
WYKONANIE INSTALACJI TELETECHNICZNYCH SSWiN I TSN W BUDYNKU GARAŻOWYM W ŚWIĘTOSZOWIE Postępowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli
02.03.2018
Budowa Zbiornika p.poż. przy budynku 47 w Polskiej Nowej Wsi
02.03.2018
Remont cześci budynku nr 1 w kompleksie wojskowym we Wrocławiu przy ul. Obornickiej 126
19.02.2018
Rozbiórka budynku magazynowego nr 16 zlokalizowanego na terenie kompleksu wojskowego 2328 przy ul. Trzmielowickiej 28,56-300 Wrocław


znaleziono: 14 wiadomości na 2 stronach
<<< -   1  2   - >>>

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych