BIP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu
Aktualności
10.03.2016
Szkolenie dla osób odpowiedzialnych za eksploatację, utrzymanie i administrację Wojskowych Bocznic Kolejowych.

09.03.2016 r. w Rejonowym Zarządzie Infrastruktury we Wrocławiu odbyło się szkolenie dla osób odpowiedzialnych za eksploatację, utrzymanie i administrację Wojskowych Bocznic Kolejowych (WBK), będących w naszym zarządzie. Szkolenie zostało zorganizowane przez Wydział Infrastruktury. Zasadniczym celem spotkania było zapoznanie uczestników z problematyką infrastruktury kolejowej. Podsumowano również zrealizowane w 2015 r. zadania w zakresie utrzymania infrastruktury komunikacyjnej, a także omówiono wyniki kontroli WBK.
W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele: Wydziału Infrastruktury i Budownictwa Obronnego  RZI we Wrocławiu, Wydziału Transportu i Ruchu Wojsk JW 4229, Wojskowych Oddziałów Gospodarczych, Sekcji Obsługi Infrastruktury, Wojskowych Komend Transportu.
 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych