BIP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu
Aktualności
Święto Infrastruktury
29.09.2015
25.09.2015 Kadra i Pracownicy RZI we Wrocławiu obchodzili Święto Infrastruktury

Jak każdego roku koniec września jest okresem, w którym infrastruktura wojskowa obchodzi swoje święto. Tym razem we wrocławskim Zarządzie główne obchody miały miejsce 25.09.2015r. Rozpoczęły się akademią w świetlicy RZI, w której uczestniczyła kadra i pracownicy wojska. Tradycyjnie Szef RZI płk WÓJCIK nawiązał w swoim przemówieniu do pracy „budowlańców” opierając się o aktualne priorytety w MON – „Ostatnie lata naszej działalności to nieustanny wzrost ilości zadań inwestycyjnych i remontowych, wynikających z rozwoju sił zbrojnych, wprowadzania na uzbrojenie nowego sprzętu, realizowanych nowych programów operacyjnych. W roku 2010 inwestycje to zaledwie 40% budżetu, a dziś to już 75% środków w naszej dyspozycji. Wymusiło to szereg zmian w funkcjonowaniu zarządu oraz zmiany strategii i skoncentrowaniu wysiłku na kierunku inwestycyjnym.”
Podczas akademii wręczono medale „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, „Za Zasługi dla Obronności Kraju” oraz pamiątkowe odznaki RZI.Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 sierpnia 2015r. pracownik tut. Zarządu kpt. rez. Dariusz SŁAWSKI został mianowany na stopień majora rezerwy, którą to decyzję wręczył - w imieniu Wojskowego Komendanta Uzupełnień - płk WÓJCIK. Nie obyło się bez akcentów humorystycznych. Tytułem wstępu do części nieoficjalnej Szef Zarządu oraz Zastępca – ppłk Przemysław BRELIŃSKI zostali mianowani przez pracowników – budowlańców „ Kierownikami Biesiady” czyli gospodarzami spotkania integracyjnego, które miało miejsce tuż po akademii w Ośrodku Szkoleniowym Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych