BIP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu
Aktualności
ROCZNICA BITWY WARSZAWSKIEJ, ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO
14.08.2015
Uroczysty apel z okazji Święta Wojska Polskiego.

Uroczystą zbiórką kadry i pracowników Zarządu uczczono Rocznicę Bitwy Warszawskiej i Święto Wojska Polskiego.
Tradycyjnie część apelu poświęcona była treściom historycznym. Zebrani obejrzeli film przedstawiający przebieg bitwy warszawskiej oraz konsekwencje „cudu nad Wisłą”. Następnie Szef Zarządu płk Robert WÓJCIK przypomniał zebranym najważniejsze fakty z okresu wojny polsko – bolszewickiej. Druga część apelu dotyczyła Święta Sił Zbrojnych. Dokonano uroczystego wręczenia medali „Za zasługi dla Obronności Kraju” oraz „Siły Zbrojne w służbie Ojczyzny”. Nawiązując do faktów historycznych i do aktualnej sytuacji w Wojsku Polskim płk WÓJCIK zaznaczył jaką istotną rolę w budowaniu nowoczesnej armii pełni infrastruktura: „ To my budujemy i modernizujemy obiekty budowlane, to my dbamy o standard infrastruktury wojskowej, pilnujemy aby zasób MON był zarządzany i wykorzystywany najwłaściwiej. To jest cel naszej pracy…” .
Na zakończenie Szef Zarządu złożył wszystkim zebranym serdeczne życzenia z okazji nadchodzącego święta.
W przeddzień Święta Wojska Polskiego na Placu Gołębim Dowódca Garnizonu Wrocław zorganizował uroczysty apel. Dodatkowymi atrakcjami były: koncert orkiestry wojskowej oraz wystawa sprzętu wojskowego. W obchodach wzięli udział również żołnierze i pracownicy z tutejszego Zarządu.
 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych