BIP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu
Aktualności
19.06.2015
18 czerwca odbyła się półroczna odprawa zadaniowo - rozliczeniowa dla Kierownictwa Zarządu

18 czerwca w sali szkoleniowej odbyła się półroczna odprawa zadaniowo - rozliczeniowa dla Kierownictwa Zarządu. Podczas odprawy omówione zostały zasadnicze zadania Zarządu realizowane w bieżącym roku, ich stan zaawansowania i ewentualne problemy. Spotkanie Szefów Wydziałów i Kierowników Sekcji jest dobrym sposobem na określenie wspólnego sposobu realizacji zadań oraz zasad współpracy pomiędzy wydziałami. Podczas odprawy określono kierunki pracy na rozpoczynające się drugie półrocze.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych