BIP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu
Aktualności
11.04.2013
W dniach 08.04. - 09.04.2013 roku odbyło się w Zarządzie szkolenie kadry i pracowników z zakresu zamówień publicznych.

Przeprowadzone, przez firmę zewnętrzną z Torunia szkolenie, dotyczyło najnowszej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Tematyka szkolenia obejmowała m.in. omówienie aktualnego stanu prawnego i zmian w ustawie, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu tych zmian na realizację procedur przygotowawczych i prowadzenia postępowań. Poruszono także zagadnienia w zakresie szacowania wartości zamówienia, prowadzenia postępowań na dostawy i usługi, postępowań "z wolnej ręki". Odrębnym wykładem omówiono zamówienia związane z obronnością i bezpieczeństwem kraju.

W szkoleniu wzięli udział pracownicy Sekcji Zamówień Publicznych, Szefowie Wydziałów i samodzielnych sekcji, a także inspektorzy wydziałów Technicznego Utrzymania Nieruchomości, Budownictwa i Nieruchomości.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych