BIP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu
Aktualności
Święta Narodowe w RZI we Wrocławiu
04.05.2015
Kadra i Pracownicy Zarządu uczcili Święto Konstytucji i Dzień Flagi Państwowej

Uroczystą akademią kadra i pracownicy Zarządu uczcili 224 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
Szef Zarządu płk Robert WÓJCIK w swoim przemówieniu przypomniał, że „twórcy majowej ustawy zapisali jedną z najświetniejszych kart w powszechnych dziejach parlamentaryzmu.” Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie ustawą zasadniczą, określającą organizację władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli. Obecnie jest to dzień ustalony jako Polskie Święto Narodowe.

Pułkownik WÓJCIK nawiązał również do symbolu flagi państwowej, jej historii i roli w życiu każdego patrioty. Zaznaczył jaką ważną rolę pełni Wojsko Polskie, a także pracownicy cywilni wojska w kształtowaniu postaw patriotycznych i obywatelskich. Jak co roku uroczystość była także okazją do wręczenia pracownikom medali „Za zasługi dla Obronności Kraju”. Szef Zarządu złożył wyróżnionym serdeczne gratulacje, a całej załodze szczere żołnierskie życzenia, zachęcając do przeżycia świątecznych dni w duchu historycznym i patriotycznym.

30 kwietnia w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy płk Robert WÓJCIK wziął udział w uroczystościach z okazji Święta 3-maja, prowadzonych pod przewodnictwem Zastępcy Szefa Inspektoratu Wsparcia – Szefa Sztabu gen. bryg. Ryszarda Szczepińskiego. Podczas Tych uroczystości Szef RZI we Wrocławiu został wyróżniony medalem.

www.iwspsz.wp.mil.pl/pl/3_3031.html

 


 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych