BIP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu
Aktualności
Święto Infrastruktury
06.10.2014
Święto Infrastruktury w Rejonowym Zarządzie we Wrocławiu.

3 października obchodziliśmy w Zarządzie Święto Infrastruktury. Obchody Święta w tym roku po raz pierwszy miały wymiar formalny, gdyż zgodnie z Decyzją nr 432/MON z dnia 24.12.2013r. Ministra Obrony Narodowej w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych RP zyskały miano oficjalnych uroczystości.
Akademia zorganizowana była w Klubie 4 Regionalnej Bazy Logistycznej. Wzięli w niej udział licznie przybyli Goście m.in. Dyrektor Departamentu Infrastruktury płk Dariusz RYCZKOWSKI, Wicewojewoda Dolnośląska Ewa MAŃKOWSKA, przedstawiciele Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowódcy Jednostek Garnizonu Wrocław oraz jednostek obszaru odpowiedzialności. Obecni byli kadra i pracownicy Zarządu oraz przedstawiciele instytucji współpracujących.
Podczas akademii płk RYCZKOWSKI złożył serdeczne życzenia w imieniu własnym, a także w imieniu Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pani Minister Beaty OCZKOWICZ. „Pragnę przekazać serdeczne podziękowania za starania i trud włożony w wykonywanie zadań….” wyraził płk Ryczkowski nawiązując do roli jaką pełni Zarząd w kształtowaniu infrastruktury wojskowej.
Szef Zarządu płk Robert WÓJCIK skupił uwagę swoją i słuchaczy przede wszystkim na „zawodzie budowlańca”. Mówił o determinacji jaka cechuje ten zawód, a także o pięknie i długowieczności jego efektów: „ by wykonać obiekt nie wystarczy być jedynie rzemieślnikiem, trzeba być w pewnym sensie artystą, aby mógł on cieszyć oko użytkownika” – zwrócił uwagę płk Wójcik. Nadmienił o trudnej sztuce połączenia walorów użytkowych obiektów z urokiem estetycznym w przypadku inwestycji wojskowych. Zwrócił również uwagę na wymiar pracy jaką musi włożyć cały Zarząd w postaci oficerów i pracowników wojska w realizację procesu inwestycyjnego; „zespół obiektów to praca zbiorowa całej grupy ludzi uczestniczących w procesie, bez których obsługa i zakończenie nie byłoby możliwe” – mówił płk Wójcik, składając swoim podwładnym serdeczne podziękowania i życzenia.
Wyróżnieni Goście, Oficerowie i Pracownicy zostali uhonorowani medalami „Za zasługi dla Obronności Kraju”, „Siły zbrojne w służbie Ojczyzny” oraz odznakami pamiątkowymi.
Po części oficjalnej nastąpił koncert grupy „Bracia” bardzo entuzjastycznie przyjęty przez wszystkich obecnych.
 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych