BIP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu
Aktualności
Śladami kirasjerów.
06.06.2014
Dziewiętnastowieczne malowidła po dokonanej renowacji.

Odkryte podczas remontu budynku garażowego w kompleksie wojskowym przy ul. Hallera dziewiętnastowieczne malowidła ścienne nieznanego autora zostały poddane pracom konserwatorskim. Po wykonaniu niezbędnej dokumentacji przystąpiono do odnowienia fresków. Tej misternej pracy podjął się Konserwator Dzieł Sztuki - Piotr PASZKOTA, który z charakterystyczną dla wykonywanego przez siebie zawodu precyzją i wyjątkową cierpliwością przywrócił do dawnej świetności przedmiotowe freski.
 
Końcowe dzieło przerosło nasze oczekiwania. Malowidła zostały wytypowane do przygotowywanego przez Biuro Infrastruktury Specjalnej w Warszawie albumu ”Reprezentatywnych wojskowych nieruchomości zabytkowych”.
 
I znów kawałek historii ocalony został od zapomnienia.
 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych