BIP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu
Aktualności
17.01.2014
Rozkazem Dyrektora Departamentu Kadr ppłk Sławomir BĄK został zwolniony ze stanowiska służbowego.

10 stycznia bieżącego roku odbyło się w tutejszym Zarządzie uroczyste pożegnanie Szefa Wydziału Organizacyjnego ppłk. Sławomira BĄKA.
Podpułkownik BĄK Rozkazem Personalnym nr 2996 z dnia 5.12.2013 r. Dyrektora Departamentu Kadr został przeniesiony do dyspozycji Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu, a z dniem 31.05.2014 r. zostaje zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy.
W Rejonowym Zarządzie Infrastruktury we Wrocławiu ppłk BĄK służył od 16.05.2011r. już od pierwszego dnia kierując pracą wydziału organizacyjnego. Do Wrocławia został przeniesiony z Bydgoszczy, gdzie przez 3 lata służył w strukturach Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.
Ppłk BĄK jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych. Jego kariera rozpoczęła się od stanowiska Dowódcy Plutonu w 73 Pułku Zmechanizowanym. Następnie pełnił służbę w 9 Ośrodku Specjalistów Czołgowych, 3 Ośrodku Szkolenia Kierowców i w WKU Poznań.
 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych