BIP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu
Aktualności
Dzień szkoleń uzupełniających dla kadry i pracowników RZI.
03.12.2013
Przeciwdziałanie korupcji było tematem wiodącym cyklu szkoleń przeprowadzonych w Zarządzie.

25.11.2013 roku w Rejonowym Zarządzie Infrastruktury we Wrocławiu odbył się cykl szkoleń uzupełniających dla kadry oraz pracowników wojska. Obejmował on tematyką zakres gotowości bojowej i mobilizacyjnej, zasady przetwarzania informacji międzynarodowych w sieci MIL WAN, a także prelekcję dotyczącą ruchu drogowego poprowadzoną przez oficera żandarmerii wojskowej. W ramach zajęć miało również miejsce szkolenie z przedstawicielem Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego we Wrocławiu p. Dobromiłem Bartmanem. Przedstawiciel Biura przedstawił zadania, uprawnienia oraz to, że jednym z priorytetowych zadań Centralnego Biura Antykorupcyjnego jest prewencja antykorupcyjna. Służba ta powołana została do zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych, a także do zwalczania działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa. Działa na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz 621).
 Na szkoleniu przedstawiono dane statystyczne dotyczące zagadnień korupcji w Polsce oraz innych krajach europejskich oraz sposoby jej zwalczania. Szczególna uwagę przedstawiciel delegatury zwrócił na sposoby unikania propozycji korupcyjnych, z którymi możemy się spotkać w codziennym życiu zawodowym. Wspomniał również o szeregu przykładów, z którymi zetknął się w swojej służbie.
Szkolenie wzbudziło duże zainteresowanie wśród pracowników RZI. Szef RZI podziękował p. Bartmanowi z ciekawą formę szkolenia połączonego z prezentacją i zapewnił o dalszej współpracy w tym zakresie.
 
 
Jacek PROKOPSKI


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych