BIP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu
Aktualności
Lotnisko wojskowe we Wrocławiu - Strachowicach ponownie w polskiej przestrzeni.
13.08.2013
W wieczyste użytkowanie przekazano Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej tereny lotniska będące pod zarządem MON.

Dnia 30 lipca b.r. została podpisana umowa w formie aktu notarialnego zgodnie z którą przekazano w użytkowanie wieczyste Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej nieruchomości stanowiące byłe wojskowe lotnisko Wrocław – Strachowice. Umowę podpisał płk Robert WÓJCIK Szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury we Wrocławiu- reprezentujący trwałego zarządcę nieruchomości – Ministra Obrony Narodowej, Wojewoda Marek SKORUPA reprezentujący Skarb Państwa oraz Maciej Romuald CZAJKOWSKI przedstawiciel Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.
W sumie Agencji przekazano 11 działek, które od momentu podpisania umowy przejdą pod jej zarząd. Wykorzystane zostaną do zapewnienia efektywnej i sprawnej żeglugi powietrznej. Pozyskany od MON teren idealnie spełnia potrzeby Agencji, gdyż znajdują się na nim urządzenia naprowadzające samoloty do lądowania, wiatromierze, stacje meteorologiczne, mierniki widzialności – dotychczas wykorzystywane przez lotnictwo wojskowe i cywilne.
 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych