BIP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu
Aktualności
06.02.2018
Szefa RZI we Wrocławiu

02.02.2018 r. Karda oraz skład kierowiczy RZI we Wrocławiu zebrali się na odprawie rocznej podsumowującej realizacje zadań w 2017 r. Odprawę poprowadził Szef RZI we Wrocławiu płk Robert WÓJCIK, który przedstawił planowane do realizacji zamierzenia na 2018 r., określił kluczowe zadania dla poszególnych komórek RZI, a także omówił zmiany w strukturze organizacyjnej jakie będą wdrażane w Zarządzie w rozpoczętym roku.
Następnie meldunki składali poszczególnie Szefowie Wydziałów oraz Sekcji podsumowując pracę w minionym roku, prezentując zrealizowane zadania i podejmując wytyczne na kolejny rok. Odprawa zakończyła się dyskusją dotyczącą wniosków oraz propozycji zmian w celu usprawnienia w reazliacji kluczowych zamierzeń.

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych