BIP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu
Aktualności
19.12.2017
ppłk Ryszard OWSIANNY wyznaczony na Szefa RZI w Szczecinie

Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej z dniem 18.12.2017 r. ppłk Ryszard OWSIANNY został awansowany na stopień pułkownika i wyznaczony na stanowisko Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Szczecinie.

ppłk OWSIANNY był Szefem Wydziału Budownictwa Rejonowego Zarządu Infrastruktury we Wrocławiu od czerwca 2015 r. Od 18.12.2017 r. obowiązki Szefa Wydziału Budownictwa pełni Julian WIĄCEK.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych