BIP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu
Aktualności
Śladami kirasjerów.
17.07.2013
Dziewiętnastowieczne malowidła odkryte podczas remontu budynku garażowego w zabytkowym kompleksie przy ul. Hallera.

Kompleks koszarowy przy ul. Hallera, którego obecnym użytkownikiem jest 10 Wrocławski Pułk Dowodzenia jest kompleksem zabytkowym. Stanowiące go budynki pochodzą z 60-lat XIX wieku i w ówczesnych latach były koszarami 1 Śląskiego Pułku Kirasjerów Gwardii (niemiecki pułk ciężkiej jazdy).
Budynki zostały wybudowane w stylu neogotyckim, charakteryzują się efektowną konstrukcją murowaną z cegły ceramicznej. Wnętrza stanowi szereg zabytkowych elementów, między innymi sklepienia krzyżowe, kolumny i półkolumny kamienno – ceglane z ozdobnymi głowicami, ostrołukowe otwory okienne.
W 2012 r. Rejonowy Zarząd Infrastruktury zakończył zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie jednego z budynków tego kompleksu.  Jest to obecny budynek garażowy, który w XIX wieku, podczas stacjonowania w tym miejscu regimentu kirasjerów pełnił funkcję stajni. Stąd liczne, zabytkowe pozostałości w budynku jak metalowe koła służące do przywiązywania koni, zabezpieczenia bram, a także – dziś nieużytkowany – robiący niesamowite wrażenie strych, dawne miejsce przechowywania pożywienia dla koni.
Przebudowa obejmowała szereg zadań, zatwierdzonych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. Dokonano między innymi kapitalnej renowacji elewacji, naprawiono konstrukcję dachu wraz z nowym pokryciem, odrestaurowano okna, gzymsy, kolumny, wykonano nowe posadzki, nowe instalacje, oświetlenie. Dodatkowo wykonano izolację przeciwwilgociową murów i ręcznie wykonano tynki renowacyjne.
Podczas prac naprawczych ścian i sufitów w wieżach skrajnych odsłonięto zabytkowe polichromie. Zostały one sporządzone ręką amatora, a ich treść związana jest z sukcesami militarnymi Prus, początkiem Cesarstwa Niemieckiego oraz z tradycją pułku kirasjerów. Malowidła przedstawiają kirasjera na koniu, liczne emblematy, proporce kirasjerskie, postacie wartowników ubranych w charakterystyczne stroje. Motywy przewodnie malowideł otoczone są licznymi elementami ozdobnymi jak wstęgi, wieńce laurowe czy historycznymi – krzyż maltański czy postać czarnego orła w koronie.
Obecnie RZI rozpoczęło – w porozumieniu z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków procedurę przetargową na uruchomienie zadania na wykonanie prac konserwatorskich malowideł oraz renowacji głowic kolumn i półkolumn w wieżach skrajnych budynku. Po zakończeniu zadania będzie można podziwiać wspaniałe malowidła, które z pewnością będą atrakcją historyczną, a także wizytówką 10 Wrocławskiego Pułku.  
 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych