BIP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu
Aktualności
16.08.2017
wspomnienie

 

 

14.08.2017 r. żołnierze i pracownicy Rejonowego Zarządu Infrastruktury zebrali się na uroczystym apelu na pamiątkę zwycięskiej bitwy warszawskiej, także aby uczcić zbliżający się Dzień Wojska Polskiego.
Swoje wystąpienie Szef RZI we Wrocławiu – płk Robert WÓJCIK rozpoczął od odczytania życzeń Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych gen. bryg. Dariusza ŁUKOWSKIEGO, skierowanych do kadry i pracowników wojska. Następnie zgodnie   z poleceniem Ministra Obrony Narodowej odczytano informację, dotyczącą ustanowienia Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.
 
Po krótkim wspomnieniu wydarzeń historycznych, które miały miejsce w miesiącu sierpniu, Szef RZI nawiązał do ogromnego znaczenia służby żołnierzy pracujących    w Zarządzie składając Im podziękowania: "Chciałbym podziękować żołnierzom, którzy służą w Zarządzie, za rzetelne wykonywanie z zaangażowaniem i oddaniem swoich obowiązków, żołnierzom z którymi współpracuję, tym którzy odeszli na inne stanowiska lub pożegnali się z mundurem, a także tym którzy pracują w RZI już jako cywile".
Wyrazy uznania oraz podziękowania płk WÓJCIK skierował także do pracowników cywilnych, wyróżniając szczególnie te osoby, które całą swoją drogę służbową związali z Resortem Obrony Narodowej.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych