BIP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu
Aktualności
08.06.2017
Pani Jolanta Kowalska i Pani Kazimiera Kuchowicz

26.05.2017 r. pożegnaliśmy odchodzące na emeryturę dwie pracownice Rejonowego Zarządu Infrastruktury we Wrocławiu.
Pani Jolanta KOWALSKA pracowała w Resorcie Obrony Narodowej 31 lat, rozpoczynając jako Kierownik Hotelu Garnizonowego w Żaganiu. W Zarządzie była zatrudniona od 2001 r. w Wydziale Nieruchomości i Zakwaterowania Wojsk jako inspektor ds. gospodarki nieruchomościami. Specjalizowała się w zawieraniu umów w imieniu tut. Zarządu.
Pani Kazimiera KUCHOWICZ w Resorcie Obrony Narodowej przepracowała 20 lat rozpoczynając w Wojskowym Rejonowym Zarządzie Kwaterunkowo – Budowlanym jako referent ds. planowania i rozliczeń. Na swojej drodze służbowej przebrnęła przez wiele instytucji cywilnych i wojskowych. Od 2007 r. zatrudniona była w tut. Zarządzie w Wydziale Eksploatacji oraz Budownictwa jako referent ds. planowania i rozliczania remontów.
Szef Zarządu płk Robert WÓJCIK, Szefowie Wydziałów: Budownictwa – ppłk Ryszard OWSIANNY oraz Nieruchomości i Zakwaterowania Wojsk – Małgorzata SZKRAWAN oficjalnie pożegnali Panie w imieniu kadry i pracowników Zarządu – składając Im serdeczne życzenia dalszej pomyślności.
 
 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych