BIP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu
Aktualności
19.05.2017
16.05.2017 r.

Dnia 16.05.2017 r. odbyło się oficjalne przekazanie nieruchomości przy ul. Plebiscytowej 5 dla Sądu Rejonowego w Opolu, na którym obecni byli Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Bartłomiej GRABSKI, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk JAKI, a także Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych gen. bryg. Dariusz ŁUKOWSKI, Prezesi Sądów Apelacyjnego, Okręgowego, Rejonowego.
Przywitania gości dokonał Prezes Sądu Rejonowego w Opolu. Następnie Szef Zarządu płk Robert WÓJCIK zarysował pokrótce procedurę, jaka została pokonana, aby mogło dojść do przekazania obiektów dla Sądu Rejonowego w Opolu.
Podczas uroczystości miało miejsce oficjalne przekazanie dokumentów własności nieruchomości, po którym głos zabrali przybyli goście. Dokonano także uroczystych wpisów do kronik i ksiąg pamiątkowych.
Cała procedura rozpoczęła się decyzją Ministra Obrony Narodowej o dyslokacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Opolu na potrzeby, której inwestor tj. Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu przygotował nowy budynek nr 4 przy ul. Niemodlińskiej. Proces inwestycyjny trwał od sierpnia 2015 r. do listopada 2016 r. obejmował kompleksową modernizację i dostosowanie budynku do wymagań nowego użytkownika oraz obowiązujących wymagań technicznych, termomodernizację oraz remont placów postojowych, chodników i dróg.
Tym samym dotychczasowa siedziba WKU przy ul. Plebiscytowej została zgłoszona jako zbędna dla Sił Zbrojnych. W grudniu 2015 r. Prezes Sądu Rejonowego w Opolu wystąpił z wnioskiem o przejęcie nieruchomości, co w sierpniu 2016 r. uzyskało akceptację obecnych na uroczystości Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Powyższe stanowiło podstawę prawną do przeniesienia praw władania nieruchomością.
W konsekwencji opolski sąd uzyskał możliwość poprawy warunków lokalowych.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych