BIP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu
Aktualności
Szkolenie  z  osobami  odpowiedzialnymi  za  eksploatację, utrzymanie  oraz  administrowanie wojskowych bocznic kolejowych będących w zarządzie RZI we Wrocławiu
21.03.2017
organizator: Wydział Infrastruktury

14.03.2017 r. w siedzibie Zarządu miało miejsce szkolenie dotyczące zasad funkcjonowania wojskowych bocznic kolejowych, zorganizowane przez tutejszy Wydział Infrastruktury pod kierownictwem Kornela WALORA.
Uczestnikami szkolenia były osoby odpowiedzialne za eksploatację, ewidencję, utrzymanie i administrowanie wojskowych bocznic kolejowych, będących w zarządzie RZI we Wrocławiu tj. bezpośredni użytkownicy, administratorzy oraz przedstawiciele Wojskowych Komend Transportu.
Szkolenie obejmowało szeroki zakres tematyczny. Szczegółowo omówiono zagadnienia dotyczące obowiązujących przepisów resortowych czy opracowanego nowego programu ewidencji wojskowych bocznic kolejowych w wersji elektronicznej.
Uczestnicy zostali zapoznani z podstawowymi zadaniami obronnymi PKP PLK S.A. w zakresie przygotowania infrastruktury komunikacyjnej dla celów obronnych.Poruszano także szereg zagadnień technicznych, w tym eksploatacyjnych oraz przedstawiono aktualne procedury przeprowadzania przeglądów bocznic.
W szkoleniu brał udział także przedstawiciel Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – ppłk Zbigniew ZIAJA, który wygłosił prelekcję nt. postępów w zakresie aktualizacji przepisów wewnętrznych Ministerstwa Obrony Narodowej dotyczących wojskowych bocznic kolejowych.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych