BIP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu
Aktualności
Przebudowa budynku koszarowego nr 33
01.02.2016
Użytkownik: 10 Brygada Kawalerii Pancernej

W styczniu 2016 r. zakończono zadanie inwestycyjne dla 10 Brygady Kawalerii Pancernej polegające na przebudowie budynku koszarowego w Świętoszowie.
Roboty budowlane obejmowały między innymi modernizację stropodachu, remont posadzek, montaże stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenia ścian, remont elewacji oraz prace wykończeniowe.
Ponadto, obiekt przyłączono do sieci kanalizacyjnej, zdemontowano istniejące instalacje oraz zamontowano nowe. Zagospodarowano także otaczający teren poprzez modernizację urządzeń małej architektury, urządzenie zieleni oraz
przebudowano drogi i chodniki.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych