BIP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu
Aktualności
10.03.2017
użytkownik: 10 Wrocławski Pułk Dowodzenia

Zawarte 05.09.2013 r. porozumienie pomiędzy Gminą Wrocław, a Ministerstwem Obrony Narodowej reprezentowanym przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu, umożliwiło Gminie realizację budowy połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94. Planowana budowa drogi przebiegała przez tereny będące w Zarządzie MON – RZI, które w ramach zawartego porozumienia zostały przekazane Gminie Wrocław. Na przekazanych terenach znajdowały się obiekty budowlane, wchodzące w skład infrastruktury 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia. Gmina Wrocław w zamian za pozyskane pod budowę drogi tereny, zobowiązała się do wykonania zakresu prac obejmujących odbudowę wyburzonych obiektów, odtworzenie ogrodzenia i infrastruktury technicznej na pozostałych terenach Pułku, pozostających nadal w zasobie MON – RZI.  
Poniższe fotografie przedstawiają nowo wybudowane – w ramach porozumienia z Gminą Wrocław –  garaże oraz część ogrodzenia przyjęte w zasób RZI, użytkowane przez 10 Pułk Dowodzenia.
 
 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych