BIP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu
Aktualności
25.01.2017
użytkownik: 10 Brygada Logistyczna

Zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie budynku koszarowego nr 9 w kompleksie wojskowym w Opolu przy ul. Domańskiego rozpoczęto w październiku 2015 r. Użytkownikiem obiektu jest 10 Brygada Logistyczna. Prace obejmowały wnętrze budynku w zakresie: wymiany instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, niskoprądowej, co., remontu pomieszczeń i sanitariatów. Wykonano także kompleksową termomodernizację oraz przebudowano chodniki i drogi przy obiekcie.
Odbiór robót przebiegał etapowo, ostatecznie procedury odbiorowe zakończono 19.01.2016 r.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych