BIP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu
Aktualności
05.01.2017
Uzytkownik: Wojewódzka Komenda Uzupełnień, Pracownia Psychologiczna

Dotychczas Wojskowa Komenda Uzupełnień w Opolu zajmowała budynek przy ul. Plebiscytowej 5. Budynek ten został przekazany w Zarząd dla Sądu Rejonowego w Opolu. Uroczyste przekazanie w obecności przedstawicieli Resortu Obrony Narodowej i Sądu planowane jest na przełomie stycznia i lutego 2017 r.
Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu zrealizował zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie i dostosowaniu do potrzeb WKU i Pracowni Psychologicznej budynku nr 3 przy ul. Niemodlińskiej w Opolu. Roboty rozpoczęto w sierpniu 2015 r. Obejmowały one kompleksową termomodernizację budynku wraz z wymianą wszystkich instalacji oraz przeciwwilgociową izolacją piwnic. Wyremontowano także plac postojowy, chodniki i drogi. Wybudowano ogrodzenie oraz bramy wjazdowe. Generalnej modernizacji podlegało także wnętrze budynku, w którym odnowiono pomieszczenia oraz sanitariaty. Ostatecznie zadanie zostało zakończone w listopadzie 2016 r.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych