BIP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu
Aktualności
Prace konserwatorskie przy Statule Orła wraz z wykonaniem nowego cokołu.
29.12.2016
Wrocław ul. Gajowicka

7 grudnia 2016 r. zakończono prace konserwatorskie, których celem było odrestaurowanie statuy Orła Piastowskiego usytuowanego przed budynkiem 4 Regionalnej Bazy Logistycznej (dawnym budynkiem Śląskiego Okręgu Wojskowego). Rzeźba orła autorstwa Tadeusza Tellera jest wpisana w rejestr wrocławskich pomników, a w obecnym miejscu stoi od 1973 r.
Stan zachowania ceramicznego orła był zły, w wielu miejscach widoczne były ubytki, odspojenia szkliwa. Całość była pokryta grubą warstwą zabrudzeń. Po demontażu rzeźbę oczyszczono z zabrudzeń powierzchniowych, usunięto kity cementowe w miejscach zniszczenia, a ubytki i odspojenia szkliwa uzupełniono kitami na bazie żywicy.
Ze względu na złe proporcje i pierwotnie inne przeznaczenie konieczny był całkowity demontaż cokołu oraz postawienie nowego. Płyty, które można było wykorzystać przy nowobudowanym cokole zostały oczyszczone. Elementy brakujące zrekonstruowano z wykorzystaniem nowych o podobnych parametrach.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych