BIP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu
Kontakt

REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY WE WROCŁAWIU PRZYJMUJE INTERESANTÓW
W DNI ROBOCZE OD 7.00 DO 15.00


 Szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury we Wrocławiu lub jego zastępca przyjmuje interesantów po uprzednim uzgodnieniu terminu przyjęcia.

Szefowie wydziałów i sekcji przyjmują interesantów w dni robocze od 8.00 do 15.00

   
 

fax

Adres:

Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu
ul. Obornicka 126
50-984 Wrocław
NIP:   896-000-61-70
Regon:   930103906
 
poczta e-mail: 

rziwroclaw.kancelaria@ron.mil.pl

http://www.rziwroclaw.wp.mil.pl

 

 

telefony
Telefony:
 • SEKRETARIAT 261656800
 • Zastępca Szefa RZI 261656803
 • KANCELARIA 261656897
 • FAX 261656802
 • Szef Wydziału Organizacyjnego 261656812
 • Główny Księgowy 261656820
 • Szef Wydziału Nieruchomości 261656830
 • Zamówienia Publiczne 261656840
 • Szef Wydziału Budownictwa 261656858
 • Szef Wydziału Budownictwa Obronnego 261656880
 • Szef Wydziału Eksploatacji Nieruchomości 261656850
 • Gospodarka sprzętem infrastruktury 261657426
 • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 261656804
 • KADRY 261656815
   
 
 
 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych